ưcln 60 165 315

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

ƯCLN(60;165;315)=

Câu 2:Trong khoảng tầm trường đoản cú 157 mang đến 325 có bao nhiêu số phân tách hết đến 3?Trả lời:số.

You watching: ưcln 60 165 315

Câu 3:BCNN(20;75;342)=

Câu 4:Chữ số tận cùng của sốlà

Câu 5:Kết quả của phép chialà

Câu 6:Số lớn số 1 bao gồm dạngchia không còn cho cả 3; 4 cùng 5 là

Câu 7:Hai số tự nhiên và thoải mái a và b bao gồm ƯCLN(a,b)=10 với BCNN(a,b)=400. Khi đó tích a.b=

Câu 8:Tìm nhị số thoải mái và tự nhiên a cùng b (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập những quý giá phân cách nhau bởi vết ";").

Câu 9:Cho A là số thoải mái và tự nhiên bao gồm bố chữ số nhỏ tốt nhất phân chia 8 dư 5; phân tách 10 dư 7, phân tách 15 dư 12, phân chia trăng tròn dư 17. Khi kia A =

Câu 10:Cho sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhaucùng phân chia hết cho 5 được lập thành trường đoản cú sáu chữ số trên?Trả lời:số.


Lớp 6 Tân oán
1
0
*

60 = 22. 3 . 5

165 = 3 . 5 . 11

315 = 32. 5 . 7

ƯCLN ( 60 ; 165 ; 315 ) = 3 . 5 = 15


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự như
*

Câu 1:Trong khoảng từ 160 cho 325 có bao nhiêu số phân tách hết mang lại 9?Trả lời:số.

Câu 2:BCNN(20;75;342)=

Câu 3:ƯCLN(60;165;315)=

Câu 4:Ư(18)= (Nhập những phần tử theo giá trị tăng ngày một nhiều, ngăn cách do vệt ";")

Câu 5:Hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b tất cả ƯCLN(a,b)=10 cùng BCNN(a,b)=400. khi kia tích a.b=

Câu 6:Tìm nhì số thoải mái và tự nhiên a và b (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập những quý giá phân cách nhau do vết ";").

Câu 7:Số lớn số 1 bao gồm dạngphân chia không còn cho tất cả 3; 4 với 5 là

Câu 8:Tìm hai số tự nhiên a cùng b to hơn 2 (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập những quý hiếm giải pháp nhau vì vết ";")

Câu 9:Tìm nhì số thoải mái và tự nhiên a với b lớn hơn 5 (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập các giá trị phân cách nhau vị vệt ";")

Câu 10:Cho A là số tự nhiên tất cả cha chữ số bé dại độc nhất phân chia 8 dư 5; phân tách 10 dư 7, chia 15 dư 12, chia đôi mươi dư 17. khi đó A =


Lớp 6 Tân oán
1
0

Câu 1:BCNN(20;75;342)=

Câu 2:ƯCLN(132;360)=

Câu 3:ƯCLN(60;165;315)=

Câu 4:Trong khoảng chừng từ 157 mang lại 325 có từng nào số chia không còn cho 3?Trả lời:số.

Câu 5:Thêm vào phía trái cùng bên cần của số 15 từng bên một chữ số để được số phân chia không còn mang đến 72. Số sau khoản thời gian thêm là

Câu 6:Hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b bao gồm ƯCLN(a,b)=10 với BCNN(a,b)=400. khi kia tích a.b=

Câu 7:Kết quả của phxay chialà

Câu 8:Số lớn số 1 gồm dạngchia hết cho tất cả 3; 4 với 5 là

Câu 9:Tìm số thoải mái và tự nhiên, biết:.Trả lời:

Câu 10:Cho A là số thoải mái và tự nhiên có cha chữ số nhỏ dại tuyệt nhất phân chia 8 dư 5; chia 10 dư 7, phân tách 15 dư 12, phân tách đôi mươi dư 17. Khi đó A =


Lớp 6 Tân oán
1
0

Trong khoảng từ bỏ 157 cho 325 gồm bao nhiêu số phân chia hết mang đến 3?Trả lời:số.

Câu 2:Trong khoảng tầm trường đoản cú 160 cho 325 bao gồm từng nào số phân chia không còn mang đến 9?Trả lời:số.

Câu 3:ƯCLN(60;165;315)=

Câu 4:Tìm số tự nhiên và thoải mái a nhỏ dại duy nhất không giống 0, biết rằngvới.Trả lời a=

Câu 5:Hai số tự nhiên và thoải mái a và b bao gồm ƯCLN(a,b)=10 cùng BCNN(a,b)=400. khi kia tích a.b=

Câu 6:Kết quả của phnghiền chialà

Câu 7:Tìm nhì số tự nhiên a cùng b (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập những cực hiếm ngăn cách nhau vày dấu ";").

Câu 8:Số lớn nhất bao gồm dạngphân chia không còn cho cả 3 và 5 là

Câu 9:Tìm hai số tự nhiên và thoải mái a và b (a Tìm hai số tự nhiên và thoải mái a và b lớn hơn 5 (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập những cực hiếm phân làn nhau do vết ";")


Lớp 6 Toán thù
3
0

Bài thi số 2

Điền công dụng phù hợp vào địa điểm (...):

Câu 1:Trong khoảng trường đoản cú 160 mang lại 325 bao gồm từng nào số phân chia không còn cho 9?Trả lời:số.

Câu 2:Ư(18)= (Nhập các bộ phận theo quý giá tăng mạnh, ngăn cách vì chưng vết ";")

Câu 3:BCNN(20;75;342)=

Câu 4:BCNN(198;156)=

Câu 5:Kết trái của phxay chiaababab : ablà

Câu 6:Tìm nhị số tự nhiên và thoải mái a và b (a Trả lời: (a;b)=( ) (Nhập các quý hiếm chia cách nhau bởi vì vệt ";").

Câu 7:Hãy tiếp tế phía trái với mặt cần số 2010 mỗi mặt một chữ số và để được số phân tách không còn cho cả 2; 9 và 5.Số sau thời điểm thêm là

Câu 8:Số lớn nhất bao gồm dạng 6a14bphân chia hết cho tất cả 3; 4 với 5 là

Câu 9:Tìm nhị số tự nhiên a và b (a Cho A là số thoải mái và tự nhiên tất cả bố chữ số nhỏ dại tuyệt nhất chia 8 dư 5; chia 10 dư 7, chia 15 dư 12, phân tách trăng tròn dư 17. Lúc đó A =


Lớp 6 Toán
0
0

Tìm nhì số thoải mái và tự nhiên a với b (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập các cực hiếm phân cách nhau vị dấu ";").

Câu 7:Hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b có ƯCLN(a,b)=10 và BCNN(a,b)=400. Khi kia tích a.b=

Câu 8:Thêm vào phía bên trái và bên phải của số 15 mỗi mặt một chữ số và để được số phân chia hết mang đến 72. Số sau thời điểm thêm là

Câu 9:Hai sốvàcó giá trị viết ngay tức khắc nhau sẽ khởi tạo thành một số trong những có bao nhiêu chữ số?Trả lời:chữ số.

See more: Ghép Ảnh Thành Video Từ Hình Ảnh Chất Lượng, Top 8 App Ghép Ảnh Thành Video Đẹp

Câu 10:Cho sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Có từng nào số tất cả cha chữ số khác nhauvà phân tách không còn mang đến 5 được lập thành từ sáu chữ số trên?Trả lời:số.


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 1:ƯCLN(132;360)=

Câu 2:BCNN(198;156)=

Câu 3:Ư(18)= (Nhập các thành phần theo quý hiếm tăng dần đều, phân cách bởi lốt ";")

Câu 4:ƯCLN(60;165;315)=

Câu 5:Số lớn số 1 gồm dạngphân tách hết cho cả 3; 4 với 5 là

Câu 6:Tìm hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b lớn hơn 2 (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập các quý giá bí quyết nhau bởi vì lốt ";")

Câu 7:Số nhỏ tuổi tốt nhất có dạngchia hết cho cả 3 và 5 là

Câu 8:Số lớn nhất có dạngphân chia không còn cho tất cả 3 với 5 là

Câu 9:Tìm hai số thoải mái và tự nhiên a và b lớn hơn 5 (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập các cực hiếm ngăn cách nhau vày dấu ";")

Câu 10:Cho A là số tự nhiên và thoải mái gồm tía chữ số nhỏ tuổi duy nhất phân chia 8 dư 5; chia 10 dư 7, phân chia 15 dư 12, chia trăng tròn dư 17. lúc kia A =


Lớp 6 Toán thù
0
0

BCNN(20;75;342)=

Câu 2:Ư(18)= (Nhập các phần tử theo quý hiếm tăng cao, ngăn cách bởi dấu ";")

Câu 3:Tìm số tự nhiên và thoải mái a bé dại độc nhất vô nhị không giống 0, biết rằngvới.Trả lời a=

Câu 4:ƯCLN(132;360)=

Câu 5:Số nhỏ tuyệt nhất bao gồm dạngchia không còn cho cả 3 cùng 5 là

Câu 6:Kết quả của phxay chialà

Câu 7:Hãy thêm vào phía trái và bên đề xuất số 2010 mỗi mặt một chữ số sẽ được số chia hết cho cả 2; 9 cùng 5.Số sau khoản thời gian thêm là

Câu 8:Tìm hai số thoải mái và tự nhiên a với b (a Trả lời: (a;b)=() (Nhập những quý giá phân làn nhau vày vết ";").

Câu 9:Quý Khách Quân viết ra một số tất cả bố chữ số. Nếu sút số đó đi 8 đơn vị thì được một số trong những phân tách hết mang đến 7;ví như ít hơn 9 đơn vị thì được một số trong những chia hết mang lại 8; giả dụ ít hơn 10 đơn vị chức năng thì được một số trong những chia không còn mang lại 9.Số chúng ta Quân sẽ viết là

Câu 10:Cho sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Có bao nhiêu số gồm ba chữ số khác nhaucùng phân tách không còn mang lại 5 được lập thành trường đoản cú sáu chữ số trên?Trả lời:số.


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 1:Ư(18)= (Nhập các thành phần theo quý giá tăng vọt, ngăn cách vì chưng lốt ";")

Câu 2:Trong khoảng chừng từ 157 mang lại 325 bao gồm bao nhiêu số phân tách không còn cho 3 ? Trả lời:số.

Câu 3:Tìm số tự nhiên và thoải mái gồm hai chữ số kiểu như nhau, hiểu được số đó chia không còn đến 2, còn phân tách mang lại 5 thì dư 2. Số đề xuất tìm kiếm là

Câu 4:ƯCLN(60;165;315)=

Câu 5:Kết trái của phnghiền chialà

Câu 6:Tìm nhì số tự nhiên a và b lớn hơn 2(a Số nhỏ dại tốt nhất bao gồm dạngphân tách không còn cho cả 3 với 5 là

Câu 8:Hai số thoải mái và tự nhiên a cùng b có ƯCLN(a,b)=10 cùng BCNN(a,b)=400. khi kia tích a.b=

Câu 9:Tìm số tự nhiên x, biết:. Kết trái là: x =

Câu 10:Hai sốvàcó mức giá trị viết ngay thức thì nhau sẽ tạo thành một vài có bao nhiêu chữ số ?Trả lời:chữ số.


Lớp 6 Toán thù
2
0

Điền công dụng phù hợp vào nơi (.........):

Câu 1:Ư(18)=............ (Nhập những phần tử theo cực hiếm tăng ngày một nhiều, phân làn do dấu ";")

Câu 2:Chữ số tận cùng của sốlà

Câu 3:Trong khoảng tầm trường đoản cú 157 mang đến 325 gồm bao nhiêu số phân tách không còn cho 3?Trả lời: ............... số.

Câu 4:BCNN(198;156)=.........

Câu 5:Hai số tự nhiên a cùng b gồm ƯCLN(a,b)=10 và BCNN(a,b)=400. khi đó tích a.b=.....................

Câu 6:Tìm hai số tự nhiên a cùng b to hơn 2 (a Trả lời: (a;b)=(..........) (Nhập những quý giá phương pháp nhau vì chưng dấu ";")

Câu 7:Số nhỏ dại độc nhất tất cả dạngphân chia hết cho cả 3 và 5 là .............

Câu 8:Hãy thêm vào phía bên trái và bên buộc phải số 2010 từng bên một chữ số và để được số phân chia không còn cho tất cả 2; 9 với 5.Số sau khi thêm là ............

Câu 9:Tìm nhì số tự nhiên và thoải mái a với b to hơn 5 (a Trả lời: (a;b)=(........) (Nhập những cực hiếm ngăn cách nhau vị dấu ";") ............

See more: Đam Mê Fo3: Hướng Dẫn Đẩy Giá Cầu Thủ Hiệu Quả Nhất, Được Giá Nhất

Câu 10:Quý Khách Quân viết ra một vài có bố chữ số. Nếu sút số kia đi 8 đơn vị chức năng thì được một vài phân tách hết mang lại 7;trường hợp bớt đi 9 đơn vị thì được một trong những phân chia hết mang lại 8; giả dụ tiết kiệm hơn 10 đơn vị chức năng thì được một số phân tách không còn cho 9.Số các bạn Quân đã viết là .............


Chuyên mục: Chia sẻ