Ngỡ ngàng trước kết thúc thật sự của dấu ấn rồng thiêng 2

Nội dung

Câu cthị xã của manga này ra mắt giữa các sự kiện trong Dragon Quest III và Dragon Quest . Các hậu duệ của nhân vật lịch sử một thời ROTO cùng sát cánh của ông đề xuất đối mặt với 1 ác bắt đầu bao gồm pha được một thời hạn.Câu chuyện này cũng hiểu rõ nguồn gốc của DragonLord, nhiều năm tuyệt nhất của bất kỳ của lãnh chúa quỷ Dragon Quest.
You watching: Ngỡ ngàng trước kết thúc thật sự của dấu ấn rồng thiêng 2

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*See more: Phần Mềm Nâng Cấp Win Xp Lên Win 7, Biến Windows, Cách Nâng Cấp Win Xp Lên Win 7, Biến Windows

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*See more: Trọn Bộ Khung Ảnh Ghép Dễ Thương Và Đẹp Để Ghép Ảnh, Ghép Ảnh Để Bàn Cực Dễ Thương

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*