Programming c: posts 4

Trong bài học kinh nghiệm này, độc giả đang cùng Lập trình ko khó khăn đưa sang trọng phần kỹ năng “tân oán tử trong C“. Toán tử là những ký hiệu được dùng làm tiến hành một phép toán vào ngữ điệu thiết kế. Chúng ta vẫn bên nhau trải qua từng loại toán thù tử nhé.

You watching: Programming c: posts 4


Các nhiều loại toán tử trong C

Nội dung cụ thể bọn họ vẫn học tập trong 3 bài học như sau:

Bài 8. Toán tử số họcBài 9. Toán tử gán cùng tân oán tử tăng, giảmBài 10. Toán thù tử xúc tích và ngắn gọn với toán thù tử quan tiền hệ

Toán thù tử số học tập (Arithmetic Operators)

Tân oán tử số học tập là một các loại toán thù tử trong C: Được áp dụng để tiến hành những phxay toán: cộng, trừ, nhân, phân tách,… bên trên những cực hiếm số (đổi mới và hằng). Đây là những tân oán tử nên sự tmê man gia của 2 quý hiếm số cần được phân một số loại là những tân oán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phnghiền toán thù cộng
phxay toán trừ
*phép toán nhân
/phép toán thù chia
%phxay tân oán lấy số dư(chỉ vận dụng đến số nguyên)
Video trả lời về toán tử số học

Source code minh họa


Tân oán tử tăng, bớt (Increment & Decrement)

Toán tử tăng, giảm là một các loại toán thù tử vào C cùng là các tân oán tử 1 ngôi, bao gồm 2 tân oán tử sau:

Tân oán tử ++: Tăng cực hiếm lên 1 solo vịTân oán tử --: Giảm cực hiếm đi 1 đơn vị

Các chú ý Lúc sử dụng cùng khái niệm về tiền tố, hậu tố bạn xem Clip bài bác số 9 dưới đây.

See more: Top 5 Phần Mềm Chấm Điểm Laptop, Tổng Hợp 10 Phần Mềm Benchmark Dành Cho Windows

Code minc họa:


Tân oán tử gán (Assignment Operators)

Tân oán tử gán là toán tử vào ngữ điệu C được dùng để làm gán giá trị cho 1 thay đổi trong ngôn ngữ xây dựng C. Bao gồm các toán thù tử sau:

Toán thù tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minc họa:


Toán tử tình dục (Relational Operators)

Toán thù tử quan hệ nam nữ là 1 trong các loại toán tử trong C được dùng để tiến hành các phxay bình chọn mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Nếu tình dục khám nghiệm là đúng thì nó trả về quý hiếm true với trả về false vào trường thích hợp trở lại.

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 mang đến kết quả là 0
>so sánh béo hơn5 > 1 mang đến kết quả là 1
5 mang lại tác dụng là 0
!=so sánh khác5 != 4 cho tác dụng là 1
>=lớn hơn hoặc bằng8 >= 3 đến hiệu quả là 1
5 mang lại kết quả là 0
Video bài học

Code minc họa:


Toán tử lô ghích (Logical Operators)

Toán thù tử xúc tích là một trong tân oán tử vào C. Toán tử xúc tích và ngắn gọn bao hàm những tân oán tử sau:

Toán thù tử &&: là toán tử AND, trả về true Lúc và chỉ khi tất cả các toán thù hạng phần nhiều đúng.Toán thù tử ||: là toán thù tử OR, trả về true Khi gồm tối thiểu 1 toán hạng đúng.Tân oán tử !: là tân oán tử NOT, che định cực hiếm của tân oán hạng.

See more: Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Hiệu Quả, Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Code minc họa:


Các tân oán tử khác

Ngoài những toán thù tử trên, họ còn tồn tại các toán tử khác:

Toán thù tử bit (Bitwise Operators), văn bản này là phần kiến thức và kỹ năng khó. Chúng ta chưa học trong bài xích này.Toán thù tử “phảy” (Comma Operator)


Tài liệu tđắm say khảo

Các nội dung bài viết vào khóa họcBài trước: Bài 7. Nhập xuất trong CBài sau: Bài 11. In mã ASCII của ký kết trường đoản cú nhập từ bỏ bàn phím
*
*

*

*

*

Lập Trình Không Khó là một trong xã hội chia sẻ với huấn luyện thiết kế phi lợi tức đầu tư bậc nhất trên Việt Nam.