The walking dead #1 (2003) value

First appearance of Richồng Grimes; First appearance of Shane Walsh; First appearance of Morgan Jones; First appearance of Duane Jones


You watching: The walking dead #1 (2003) value

*See more: Tải Phần Mềm Khôi Phục Regedit Như Ban Đầu, Khôi Phục Regedit Như Ban Đầu

*See more: Tải Phần Mềm Vẽ Biểu Đồ Xương Cá Với Canva, Vẽ Biểu Đồ Xương Cá Với Canva

Grade Total Universal Top Qualified Top Signature Top Restored Top
10.0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
9.9 25 22 0.8% 0 - 3 0.6% 0 -
9.8 1,104 929 34.0% 14 18.2% 161 34.8% 0 -
9.6 976 795 62.4% 23 48.1% 158 68.4% 0 -
9.4 610 505 80.4% 23 77.9% 79 85.1% 3 60.0%
9.2 245 204 87.7% 8 88.3% 33 92.1% 0 -
9.0 163 140 92.7% 7 97.4% 16 95.5% 0 -
8.5 104 95 96.1% 2 100.0% 6 96.8% 1 80.0%
8.0 54 49 97.8% 0 - 5 97.9% 0 -
7.5 28 23 98.6% 0 - 5 98.9% 0 -
7.0 14 12 99.1% 0 - 2 99.4% 0 -
6.5 8 6 99.3% 0 - 1 99.6% 1 100.0%
6.0 6 4 99.4% 0 - 2 100.0% 0 -
5.5 6 6 99.6% 0 - 0 - 0 -
5.0 2 2 99.7% 0 - 0 - 0 -
4.5 0 0 - 0 - 0 - 0 -
4.0 1 1 99.8% 0 - 0 - 0 -
3.5 3 3 99.9% 0 - 0 - 0 -
3.0 1 1 99.9% 0 - 0 - 0 -
2.5 1 1 99.9% 0 - 0 - 0 -
2.0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
1.8 0 0 - 0 - 0 - 0 -
1.5 1 1 100.0% 0 - 0 - 0 -
1.0 0 0 - 0 - 0 - 0 -
0.5 1 1 100.0% 0 - 0 - 0 -
Total 3,353 2,800 77 471 5


Chuyên mục: Chia sẻ