Sin 30 độ bằng bao nhiêu

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 0ĐẾN 180 ĐỘ1. Định nghĩa

Với mỗi gócα ( 00≤α ≤1800) ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị chức năng sao chogóc

*
=α cùng mang sử điểm M có tọa độ M (x0 ;y0).

You watching: Sin 30 độ bằng bao nhiêu

Lúc kia ta bao gồm định nghĩa:

Sin của góc α là y0, kí hiệu là sinα = y0

cosin của góc α là x0,kí hiệu là cosα = x0

tang của góc α là ( x0≠ 0), cam kết hiệu tung α =

*

cotang cuả góc α là (y0≠ 0), ký kết hiệu cot α =

*

Các số sinα, cosα, tanα, cotα được call là các giá trị lượng giác của góc α

2.Tính chất

Sự contact thân những cực hiếm lượng giác của những góc bù nhau

sinα = sin(1800– α)

cosα = -cos((1800– α)

tanα = tan(1800– α)

cotα = -cot(1800– α)

Hai góc bù nhau thì tất cả sin bằng nhau còn cos, tung, cot thì đối nhau

3.Bảng giá trị lượng giác của những góc sệt biệt

góc003004506009001800
sin0
*
*
*
10
cos1
*
*
*
0-1
tan0
*
1 √3
*
0
cot
*
√31
*
0
*
4. Góc giữa hai vectơ

Định nghĩa : Cho hai vectơ

*
*
gần như khác vectơ 0.

See more: Cách Bật Nút Home Ảo Trên Iphone 6S, 6S Plus, Cách Bật Phím Home Ảo Trên Iphone 6S, 6S Plus

Từ một điểm 0 bât kỳ ta vẽ
*

*
đa số không giống vec tơ 0. Từ một điểm O bất kỳ ta vẽ
*
=
*
*
=
*
.

See more: 【Hướng Dẫn】 Cách Nâng Cấp Win 7 Lên Win 8.1, Nâng Cấp Windows 7 Lên Windows 8

góc

*
với số đo từ 00mang đến 1800độ được hotline là góc thân nhị vectơ
*
*
.

Người ta cam kết hiệu góc thân nhì vectơ

*
*
là (
*
;
*
) Nếu(
*
;
*
) = 900thì ta nói rằng
*
*
vuông góc với nhau. Ký hiệu là
*
*
hoặc
*
*