MẪU BÌA KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

... …………………………………………………………………………………………… KẾT QUẢ HỌC KỲ II THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HỌC SINH YẾU, KÉM BỘ MÔNMÔN: TT HỌ TÊNLỚPKẾT QUẢ CÁC HỌC KÌĐẦUNĂMGK1Kì1TBMK1GK2K2TBMK2công nhân KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM ... 7A, 7B, 7C, 7DIII. THC HIN NHIM V C GIAO:- Luôn bgiết hại cùng thực hiện theo đúng kế hoạch ở trong phòng trờng.- Lên kế hoạch ví dụ theo năm học tập, nhà điểm của tháng, của tuần. - Nắm bắt cùng bám sát ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………KẾ HOẠCH DỰ GIỜChuyên ngành: Không siêng ngành: HK1: Tiết. Lớp 6: tiết; lớp 7: tiết; lớp 8: tiết; lớp 9: ngày tiết.HK2: Tiết. Lớp 6: tiết; lớp 7: tiết; lớp 8: tiết; lớp 9: ngày tiết.KẾ HOẠCH...

Quý khách hàng đã xem: Bìa planer cá nhân

22 4,085 9

Bạn đang xem: Mẫu bìa kế hoạch cá nhân

*

Mau so ke hoach ca nhan

Danh mục: Tư liệu không giống

... 8 Kế
Hoạch Nhân Năm học : 2008 - 2009 II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC.A . TỰ TU DƯỢNG ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT TƯ CÁCH NHÀ GIÁO: B. CÔNG TAC CHUYEN MON 1. CHặ TIEU PHAN ẹAU: Trang 2 Kế Hoạch Nhân ... Kế Hoạch Nhân Năm học tập : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 4TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁPhường THỰC HIEN ẹIEU CHặNH34Tệẽ NHAN XET ẹANH GIA QUA TRèNH THệẽC HIEÄN: Trang 37 Kế Hoạch Nhân ... 2009 Trang 19 Kế Hoạch Nhân Năm học tập : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 8NỘI DUNG TRỌNG TÂM: TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁPhường THỰC HIỆN ĐIỀU CHặNH12Trang 20 Kế Hoạch Nhân Năm học tập... 46 2,225 6

Xem thêm: Download Casio Fx - Casio Fx 570 Vn Plus Computer

*

Mẫu sổ kế hoạch nhân

Danh mục: Vật lý

... Bình Hoà Đông, ngày 01 mon 9 năm 2009 TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP. KẾ
HOẠCH DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNGSỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NHÂN2 ... đạo HS yếu hèn kém nhẹm, tu dưỡng HS xuất sắc, CSVC,trang trang bị dạy học tập, đa số đề xuất của mình…)IV- KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: Môn: ………/ kân hận : ……….TÊNCHƯƠNGTỔNGSỐ TIẾTMỤC TIÊU CHƯƠNG KIẾN THỨC CƠ BẢN...