Hàm so sánh giá trị trong excel

Hàm đối chiếu trong Excel

Sử dụng những toán thù tử so sánh trong Excel nhằm đánh giá xem nhì giá trị có đều bằng nhau ko, nếu như một quý hiếm lớn hơn quý hiếm khác, ví như một quý giá nhỏ rộng quý giá không giống, v.v.

You watching: Hàm so sánh giá trị trong excel

Hàm đối chiếu bằng

Bằng cùng với toán thù tử (=) trả về TRUE trường hợp nhì giá chỉ trị bằng nhau.

1. lấy một ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

*


Giải thích: phương pháp trả về TRUE vị quý giá vào ô A1 bởi với giá trị trong ô B1. Luôn ban đầu một cách làm cùng với vệt bởi (=).

2. Hàm IF dưới áp dụng toán tử bởi.

*

Giải thích: ví như nhì quý hiếm (số hoặc chuỗi văn uống bản) đều nhau, hàm IF trả về Có, nếu không, nó vẫn trả về Không.

Hàm đối chiếu to hơn

Giá trị to hơn toán thù tử (>) trả về TRUE nếu quý giá đồ vật nhất to hơn giá trị thiết bị hai.

1. lấy một ví dụ, hãy coi cách làm trong ô C1 dưới.

*

Giải thích: phương pháp trả về TRUE vị giá trị trong ô A1 lớn hơn cực hiếm trong ô B1.

2. Hàm OR dưới thực hiện tân oán tử lớn hơn toán tử.

*

Giải thích: hàm OR này trả về TRUE ví như tối thiểu một quý hiếm lớn hơn 50, nếu như không, nó trả về SAI.

See more: Mercury Là Sao Gì - Thứ Tự Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời,

Hàm đối chiếu bé hơn

Tân oán tử nhỏ dại rộng toán thù tử ( =) trả về TRUE trường hợp quý hiếm đồ vật nhất to hơn hoặc bằng quý hiếm thứ nhì.

1. lấy ví dụ, hãy xem bí quyết vào ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE vị quý giá trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng giá trị vào ô B1.

2. Hàm COUNTIF bên dưới áp dụng toán tử to hơn hoặc bởi tân oán tử.

*

Giải thích: hàm COUNTIF này đếm số lượng ô to hơn hoặc bởi 10.

Hàm đối chiếu bé rộng hoặc bằng

Giá trị nhỏ dại hơn hoặc bằng toán tử (hàm SUMIF này tính tổng các giá trị trong phạm vi A1: A5 nhỏ tuổi rộng hoặc bằng 10.

Hàm đối chiếu không bằng

Toán thù tử ko bởi () trả về TRUE nếu như nhị giá chỉ trị ko bằng nhau.

1. lấy một ví dụ, hãy coi bí quyết vào ô C1 dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE do cực hiếm vào ô A1 ko bằng giá trị vào ô B1.

2. Hàm IF bên dưới thực hiện toán tử không bởi toán tử.

See more: 105+Hình Ảnh Em Bé Đáng Yêu Nhất Quả Đất*** Hot Tik Tok, Những Em Bé Dễ Thương Nhất Việt Nam

*

Giải thích: ví như hai quý hiếm (số hoặc chuỗi văn bản) không cân nhau, hàm IF trả về Không, còn nếu như không, nó trả về Có.

Tag:

đối chiếu vào excel hàm so sánh vào excel so sánh 2 cột vào excel hàm so sánh chuỗi trong excel so sánh tài liệu 2 cột trong excel so sánh tài liệu thân 2 tệp tin excel hàm so sánh giá trị trong excel lệnh đối chiếu trong excel công thức so sánh vào excel hàm so sánh bự nhỏ tuổi vào excel hàm so sánh 2 cột trong excel hàm đối chiếu quý giá 2 cột vào excel biện pháp đối chiếu 2 cột vào excel phnghiền đối chiếu trong excel bí quyết đối chiếu giá trị 2 cột vào excel cách so sánh trong excel đối chiếu 2 chuỗi trong excel so sánh 2 cột dữ liệu trong excel đối chiếu 2 bảng excel hàm so sánh tháng ngày vào excel đối chiếu tài liệu giữa 2 sheet các hàm đối chiếu vào excel hàm so sánh tài liệu trong excel hàm so sánh chuỗi excel


công thức đối chiếu trong excelhàm đối chiếu cực hiếm vào excelhàm so sánh vào excelđối chiếu trong excel