HÀM EXCEL TRONG KẾ TOÁN

Sử dụng excel cùng các hàm vào excel là một trong những trong những khả năng cơ bản nhưng mà các kế toán thù đề xuất thạo. Trong excel có nhiều hàm rất có thể giúp ích cho kế toán vào công việc nhập số liệu hằng ngày mà lại sau đây là một số trong những hàm thường dùng được kế tân oán sử dụng phổ cập duy nhất.


*

1. HÀM SUM, AVERAGE

*

HÀM SUM, AVERAGE

Cú pháp: = SUM(số1, số2,..., số hoặc vùng dữ liệu)

Ý nghĩa: Là hàm tính tổng các giá chỉ trị

Ví dụ: =SUM(4,5,1) => Kết trái =10

Cú pháp: = AVERAGE (quý hiếm 1, quý giá 2, cực hiếm 3,… quý hiếm n hoặc vùng dữ liệu)

Ý nghĩa: Là hàm trả về trung bình cộng các tsi số gửi vào hoặc của một vùng dữ liệu

Ví dụ: =SUM(7,8,9) => Kết trái =8

2. HÀM TÌM KIẾM (VLOOKUP)

V là viết tắt của Vertical Tức là sản phẩm dọc (thẳng đứng). Lookup là hàm tham chiếu, tra cứu kiếm

VLOOKUPhường tức thị tìm tìm theo chiều dọc củ, theo cột

Cú pháp: = VLOOKUP(x, vùng tham chiếu, cột lắp thêm n,0)

Ý nghĩa: rước một giá chỉ trị(x) đem đối chiếu theo cột của vùng tđê mê chiếu để trả về cực hiếm sống cột tương ứng vào vùng tmê mẩn chiếu (cột đồ vật n) , 0: so sánh tương tối, 1: so sánh xuất xắc tối

Crúc ý:

Vùng tsay mê chiếu: cột trước tiên của tyêu thích chiếu nên che phủ đầy đủ và toàn cục những cực hiếm dò tra cứu. Luôn luôn luôn phải để sinh hoạt cực hiếm giỏi đốiCột đề nghị mang đếm xem nó là cột sản phẩm công nghệ bao nhiêu trong bảng tsay mê chiếu. khi đếm cần đếm từ trái qua phải

3. HÀM IF

Cú pháp: = If (Logical_thử nghiệm,,) tức là If( Điều kiện , cực hiếm 1, quý giá 2)

Ý nghĩa: Là hàm trả về quý hiếm 1 giả dụ ĐK đúng, hàm trả về cực hiếm 2 ví như ĐK sai

lấy ví dụ như : Cho bảng điểm của học sinh, xét hiệu quả để hiểu học viên kia đỗ xuất xắc buộc phải thi lại

Với bảng dữ liệu sau:

Điểm Trung bình >=5: Đỗ

Điểm Trung bình

Ta thực hiện bí quyết mang đến ô D6 là : =IF(C6>=5,"Đỗ","Thi lại")

*

HÀM IF

Các bạn đã có kết quả của các học sinh đỗ xuất xắc thi lại

*

HÀM IF

4. HÀM SUMIF

Cú pháp: = SUMIF((range, criteria,sum_range) nghĩa là Sumif (Vùng đựng ĐK, điều kiện, vùng đề xuất tính tổng)

Ý nghĩa: Hàm này trả về giá trị tính tổng cảu các ô vào vùng buộc phải tính thỏa mãn nhu cầu một điều kiện chuyển vào

Crúc ý:

Do tính toán thù trong ô của Excel, bắt buộc hàm SUMIF tính tổng này bên trên những phiên bản Excel năm 2016, Excel 2013, giỏi các phiên bạn dạng đời trước nlỗi Excel 2010, 2007, 2003 phần đa vận dụng cấu trúc hàm hệt nhau.

Bạn đang xem: Hàm excel trong kế toán

Ví dụ: Bài toán thù thực hiện hàm SumIF tính tổng phụ cấp cho cho những người bao gồm chuyên dụng cho là "Nhân Viên" trong bảng số liệu dưới đây:

*

HÀM SUMIF

Với công thức mang lại ô D15 là : =SUMIF(C5:C14,"Nhân Viên",D5:D14)

*

HÀM SUMIF

Ta nhận được tác dụng nhỏng sau: 2500000. lúc chúng ta đánh giá lại hiệu quả thì thấy rằng vào VD hàm Sumif này còn có 5 người có công tác là "Nhân viên", điều này tổng prúc cấp cho tất cả những người đó với tác dụng là 2500000 là chính xác.

5. HÀM AND VÀ OR

Cú pháp: = AND((Logical1; ; ;…) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..)

Ý nghĩa: Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng vào lúc toàn bộ các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, những biểu thức logic

Crúc ý:

Hàm AND có buổi tối đa 256 đối số phải là các quý hiếm xúc tích xuất xắc những mảng hoặc tđê mê chiếu đựng các cực hiếm lô ghích. Tất cả những cực hiếm sẽ ảnh hưởng bỏ lỡ giả dụ một đối số mảng hoặc tđê mê chiếu có chứa văn uống bạn dạng hoặc ô rỗng.Các đối số cần là giá trị lô ghích hoặc mảng tuyệt tmê man chiếu tất cả chứa cực hiếm súc tích.Nếu đối số tsi chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các giá trị kia bị làm lơ.Nếu vùng tyêu thích chiếu ko cất cực hiếm xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!

lấy ví dụ 1: Sử dụng hàm AND để tìm hiểu những cách làm sau đúng hay không đúng.

Duyệt thương hiệu cùng giới tính của học tập viên xem đúng giỏi sai

Với bí quyết sống C6:= AND(A6="Nguyễn Văn Đạt",B6="Nam")

*

HÀM AND

Nếu đúng thì kết quả đang trả về là TRUE

*

HÀM AND

trái lại nếu như không nên thì các bạn sẽ nhận được tác dụng là FALSE

Cú pháp: = OR((Logical1; ; ;…) tức thị Or(đối 1, đối 2,..)

Ý nghĩa: Hàm này là Phnghiền HOẶC, chỉ sai khi toàn bộ những đối số có mức giá trị sai

6. HÀM COUNTIF

*

HÀM COUNTIF

Cú pháp: = COUNTIF (range,criteria)

Trong đó:

Range: là hàng dữ liệu mà bạn có nhu cầu đếm có ĐK.

Xem thêm: Phần Mềm Tính Tiền Cafe Đơn Giản, Phần Mềm Thu Ngân Cafe Đơn Giản Miễn Phí

Criteria: là ĐK để một ô được đếm.

Ý nghĩa: Hàm COUNTIF TRONG excel dùng để làm đếm số ô vừa lòng điều kiện (Criteria) vào phạm vi (Range)

Ví dụ: = COUNTIF(B4:B1,”>500″)

Có nghĩa là đếm tất cả những ô vào dãy B4:B12 tất cả chứa số lớn hơn 500

7. HÀM MIN, MAX

*

HÀM MIN, MAX

Cú pháp: = MAX(number 1, number 2, …)

Ý nghĩa: Trả về quý giá lớn nhất của number1, number 2,.. hoặc quý giá lớn nhất của cả 1 vùng tài liệu số

Ví dụ: MAX(10,đôi mươi,30) = 30

Cú pháp: = MIN(number 1, number 2, …)

Ý nghĩa: Trả về cực hiếm nhỏ dại độc nhất của number1, number 2,.. hoặc cực hiếm nhỏ dại độc nhất của cả 1 vùng tài liệu số

Ví dụ: Min(10,trăng tròn,30) =10

8. HÀM LEFT, RIGHT

Cú pháp: = LEFT(chuỗi, ký kết tự hy vọng lấy)

Ý nghĩa: Tách mang các ký kết từ bỏ phía bên trái chuỗi cam kết tự

Ví dụ: = LEFT(“THANH HUE”,4) => Kết quả: = THANH

Cú pháp: = RIGHT(chuỗi, ký từ ý muốn lấy)

Ý nghĩa: Tách lấy mọi cam kết tự mặt đề xuất chuỗi cam kết tự

Ví dụ: = LEFT(“THANH HUE”,3) => Kết quả: = HUE

9. HÀM SUBTOTAL

*

HÀM SUBTOTAL

Cú pháp: = SUBTOTAL ((function_num,ref1,,...)

Trong đó:

Function_num: Bắt buộc. Số 1-11 xuất xắc 101-111 hướng đẫn hàm sử dụng đến tổng phú. 1-11 bao hàm đông đảo hàng ẩn bằng phương pháp bằng tay, còn 101-111 thải trừ chúng ra; hầu hết ô được lọc ra đã luôn luôn được loại bỏ.Ref1 Bắt buộc. Phạm vi hoặc tmê mẩn chiếu được đặt thương hiệu đầu tiên mà người mua hàng muốn tính tổng phụ mang đến nó.Ref2,... Tùy chọn. Phạm vi hoặc chuỗi được đặt tên từ 2 đến 254 mà người mua hàng muốn tính tổng phụ đến nó.

Chụ ý:

Nếu bao gồm hàm SUBTOTAL khác lồng để ở những đối số ref1, ref2,.. thì những hàm lồng này sẽ bị bỏ qua mất không được tính nhằm mục đích tránh sự cố tính toán 2 lầnĐối số Function_num giả dụ từ là 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán bao hàm cả các cực hiếm vào tập số liệu (sản phẩm ẩn). Đối số Function_num trường hợp từ bỏ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính tân oán cho những quý giá ko ẩn trong tập số liệu (bỏ qua mất các quý giá ẩn0Hàm SUBTOTAL đang bỏ qua xung quanh toán toàn bộ các mặt hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter) ko dựa vào vào đối số Function_num được dùngHàm SUBTOTAL được thiết kế theo phong cách để tính toán thù cho các cột số liệu theo theo hướng dọc, nó không được thiết kế để tính theo chiều ngangHàm này chỉ tính tân oán mang đến tài liệu 2-D do vậy giả dụ dữ liệu tsi mê chiếu dạng 3-D thì hàm SUBTOTAL báo lỗi #VALUE

10. HÀM NOW

*

HÀM NOW

Cú pháp: = NOW()

Cú pháp hàm NOW không tồn tại đối số nào

Ý nghĩa: Hàm =NOW() để hiển thị thì giờ của hệ thống trong tính. ví dụ như nlỗi sau:

Quý Khách chỉ cần nhập hàm =now() cùng dấn Enter là tức thì lập tức sẽ hiển thị ngày và giờ đồng hồ sống thời điểm hiện nay như hình bên dưới.

Chụ ý:

Có thể vẫn tạo ra lỗi #### nhưng bạn chỉ việc kéo ô tính rộng hơn một chút ít là vẫn OK thôi

- Ngọc Anh -