Diện Tích Toàn Phần Hình Hộp

Công thức tính diện tích bao bọc, diện tích S toàn phần với thể tích hình hộp chữ nhật là số đông kỹ năng và kiến thức đã có học tập trường đoản cú thời trung học. Đây là đầy đủ kỹ năng đặc biệt vận dụng được trong trong thực tế đời sống như tính diện tích S dòng vỏ hộp, chiếc thùng xốp để chứa đồ,… Bài viết này vẫn ra mắt không thiếu thốn cho mình những cách làm tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần hình hộp


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian bao gồm 6 phương diện hầu hết là phần nhiều hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm 6 khía cạnh, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối lập nhau được coi là nhị dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các phương diện sót lại Điện thoại tư vấn là khía cạnh mặt.


*

2. Công thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhật

– Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích 4 phương diện mặt của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: Diện tích bao bọc hình hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi dưới đáy cùng chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích S xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều lâu năm trăng tròn m, chiều rộng lớn 7 m, độ cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– Công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bởi tổng diện tích S xung quanh hình hộp chữ nhật với 2 khía cạnh còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Trận Chiến Hay Nhất Lịch Sử One Piece, Trận Chiến Hay Nhất Ở Marineford

*

Ví dụ: Một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 centimet, chiều nhiều năm là 5,4 centimet, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích S toàn phần của chiếc thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian nhưng hình chiếm phần.

Công thức: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: được tính bằng tích của diện tích S lòng và độ cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 9 cm, chiều rộng 5 centimet với độ cao 6 centimet.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ rộng về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn tham khảo bài bác viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật có ví dụ không thiếu, chi tiết.

4. Công thức tính mặt đường chéo cánh hình hộp chữ nhật

Đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật gồm độ dài đều nhau.

*

Trong đó:

D: mặt đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính mặt đường chéo cánh hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 10centimet, chiều rộng 6cm và độ cao 15cm.

*


Hy vọng rằng cùng với mọi phương pháp tính diện tích bao phủ, diện tích toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Cảm ơn các bạn vẫn quan sát và theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm kiếm:

diện tích S xung quanh hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích bao quanh hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtý muốn tính diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S hình hộp chữ nhậttính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S xung quanhcông thức tính diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình vỏ hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầnphương pháp tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích xung quanhcách làm diện tích bao quanh hình hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình chữ nhậttính diện tích S toàn phầndiện tích S xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậts toàn phần hình hộp chữ nhậtphương pháp tính diện tích toàn phầný muốn tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích bao quanh hình hộpphương pháp diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích S bao bọc và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcách làm tính diện tích S toàn phần hình chữ nhậtdiện tích S bao phủ diện tích toàn phầndiện tích bao bọc của hình chữ nhậtphương pháp tính diện tích S hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích S toàn phần hình hộpao ước tính diện tích hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích bao bọc hình chữ nhậtdiện tích S bao bọc là gìmong muốn tính diện tích S bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích S bao bọc hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinch hop chu nhatbí quyết tính diện tích bao quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcách làm tính dt bao phủ hình hộp chữ nhậtphương pháp tính s toàn phần của hình hộp chữ nhậtbí quyết tính diện tích S xung quanhdiện tích S bao quanh diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhật