điểm chuẩn đại học bách khoa năm 2016

Mã nhóm ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn1

Tiêu chí phú (môn Toán)2

KT11

Kỹ thuật cơ điện tử

8.42

8.5

KT12

Kỹ thuật cơ khí (cơ khí sản xuất và cơ khí đụng lực); Kỹ thuật mặt hàng không; Kỹ thuật tàu thủy

8

7.5

KT13

Kỹ thuật nhiệt

7.65

8.25

KT14

Kỹ thuật vật dụng liệu; Kỹ thuật vật liệu kyên ổn loại

7.66

8.25

CN1

Công nghệ sản xuất máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô

8.05

7.5

KT21

Kỹ thuật điện tử-truyền thông

8.3

7.75

KT22

Kỹ thuật lắp thêm tính; Truyền thông và mạng thứ tính; Khoa học vật dụng tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin

8.82

8.5

KT23

Toán-Tin; Hệ thống lên tiếng quản lí lý

8.03

8

KT24

Kỹ thuật Điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển với auto hóa

8.53

8.5

CN2

Công nghệ KT Điều khiển cùng tự động hóa hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ KT Điện-điện tử; Công nghệ thông tin

8.32

7.75

KT31

Công nghệ sinch học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường

7.93

8.5

KT32

Hóa học (cử nhân)

7.75

8

KT33

Kỹ thuật in cùng truyền thông

7.72

8.5

CN3

Công nghệ thực phẩm

7.92

8

KT41

Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ domain authority giầy

7.73

7.5

KT42

Sư phạm chuyên môn công nghiệp (cử nhân)

7.11

7.25

KT51

Vật lý kỹ thuật

7.62

7

KT52

Kỹ thuật hạt nhân

7.75

8

KQ1

Kinch tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp

7.47

7.5

KQ2

Quản trị ghê doanh

7.73

7.5

KQ3

Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

7.73

7.5

TA1

Tiếng Anh khoa học kỹ thuật cùng công nghệ

7.48

6.5

TA2

Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

7.29

6.75

TT1

Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử

7.55

7.5

TT2

Chương trình tiên tiến ngành Cơ Điện tử

7.58

7.5

TT3

Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Khoa học và Kỹ thuật đồ dùng liệu

7.98

7.75

TT4

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Y sinh

7.61

7

TT5

Chương trình tiên tiến Công nghệ thông báo Việt-Nhật; Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Công nghệ thông báo ICT

7.53

7.75

QT11

Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)

7.5

7

QT12

Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)

7.28

7.25

QT13

Hệ thống đọc tin – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)

7

7

QT14

Công nghệ công bố – LTU (ĐH La Trobe – Úc)

7.52

8.25

QT15

Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)

6.58

6.75

QT21

Quản trị sale - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)

6.7

6.5

QT31

Quản trị sale – TROY BA (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.5

6.75

QT32

Khoa học máy vi tính – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)

6.7

7

QT33

Quản trị sale - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)

6.52

4.5

QT41

Quản lý công nghiệp Chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)

6.53

6.25

Ghi chú:

1/Công thức tính điểm xét(ĐX) với điểm chuẩn:

a/ Đối cùng với các đội ngành không tồn tại môn chính:

*

b/ Đối cùng với các team ngành có môn chính:

*

2/Tiêu chí phụ:Những em có điểm xét đúng bởi điểm chuẩn thì phải bao gồm điểm môn Toán ăn điểm theo tiêu chí prúc.