ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2017

Sở đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 đưa tới 8 đề thi, bao gồm giải đáp hẳn nhiên, góp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề và cầm được cấu trúc ra đề thi thân học kì 1 để ôn thi đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán năm 2017

Qua đó, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi giữa học tập kì 1 mang đến học sinh của chính mình. Bên cạnh đề thi môn Toán, rất có thể xem thêm đề thi thân kì 1 môn Tiếng Việt. Chi huyết nội dung mời thầy cô cùng các em quan sát và theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Trong phxay chia gồm dư cùng với số dư là 7, số dư lớn số 1 rất có thể của phép chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho những số: 928, 982, 899, 988. Số lớn số 1 là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ dài của mặt đường vội khúc ABCD bao gồm độ lâu năm nhỏng sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 centimet.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết trái của phép nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình bên có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây đầu tiên dài 18 dm, đoạn dây máy hai lâu năm gấp 4 lần đoạn dây trước tiên, đoạn dây sản phẩm tía ngắn lại đoạn dây đầu tiên 8dm. Hỏi cả cha đoạn dây rất dài từng nào mét?

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS từ bỏ đặt tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây lắp thêm nhì lâu năm là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây vật dụng bố nhiều năm là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả ba đoạn dây tương đối dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân kì 1 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học tập ……..Lớp: 3....Họ với tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Tân oán

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tất cả tía chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số đề nghị điền vào khu vực chnóng là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số cần điền vào nơi chấm là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu bắt buộc điền vào ô trống là :

a. b. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số đề nghị điền vào nơi chnóng là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 tiếng đồng hồ giảm đi 6 lần thì còn……...Số nên điền vào khu vực chấm là:

a. 7 giờ đồng hồ b. 8 giờc. 9 giờ d. 10 giờ

Câu 7. 3m4centimet = ………cm. Số cần điền vào vị trí chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. Mỗi tuần lễ gồm 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ gồm từng nào ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

Xem thêm: Bỏ Túi 3 Cách Tắt Ứng Dụng Chạy Ngầm Win 7 Nhanh Nhất, Cách Tắt Ứng Dụng Chạy Ngầm Windows 7

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một shop có 56 mét vải vóc xanh và sẽ bán được 1/7 số vải vóc đó. Hỏi shop đó đã bán tốt từng nào mét vải vóc xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của nhị số đó bằng 42 cùng số bé xíu gấp rất nhiều lần hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phxay được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện đúng các bước cùng tính đúng kết quả từng phxay tính được 0.5 điểm.