đề kiểm tra học kì 2 lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22


You watching: đề kiểm tra học kì 2 lớp 1

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhỏ tuyệt nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tức khắc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phnghiền tính: 39centimet + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em tới trường các ngày: (Mức 2)

A.

See more: Khắc Phục Không Đổi Được Màu Ô Trong Excel Dựa Trên Giá Trị Ô TínhSee more: Võ Quốc Thắng: Khối Tài Sản Khiêm Tốn Và Kết Quả Kinh Doanh Kém Ấn Tượng Của "Chúa Đảo Tuần Châu"

Thứ đọng bảy, nhà nhật

B. Thđọng nhị, vật dụng ba, thứ tư

C. Thứ nhị, đồ vật ba, lắp thêm tứ, thiết bị năm

D. Thđọng hai, sản phẩm ba, trang bị tứ, sản phẩm năm, lắp thêm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh hoạt vào hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác toán (Mức 3)

Cây bưởi đơn vị Nam gồm 65 quả, cha vẫn hái xuống 34 quả nhằm phân phối. Hỏi trên cây bòng công ty Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99