Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S bao quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương nhưng những em được học trong công tác Toán lớp 5.

You watching: Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Tại nội dung bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng thích hợp lại những công thức tương quan cho hình hộp chữ nhật và hình lập phương thơm nhằm các em học nằm trong áp dụng vào giải toán thù.


Công thức tính diện tích S bao phủ hình hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch men bản thiết kế vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 22cm, chiều rộng lớn 10cm, chiều cao 5,5 cm.

Tính diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch men hình dạng vỏ hộp chữ nhật bởi 6 viên gạch xếp thành.

See more: App Chụp Hình Dễ Thương - 10 Ứng Dụng Chụp Hình Sống Ảo Hot Nhất Hiện Nay

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của dòng hộp là:

(30 x trăng tròn ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để gia công dòng hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích S giấy color rubi, tức diện tích S 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật:

(trăng tròn + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích S giấy red color to hơn diện tích giấy color tiến thưởng là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân cùng với độ cao phải chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích bao quanh phân tách đến chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

4trăng tròn : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để làm vỏ hộp chính là diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa cần sử dụng để làm vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

See more: Phần Mềm Chuyển Ảnh Thành Chữ Dạng Text, Cách Chuyển Văn Bản Hình Ảnh Sang Chữ Dạng Text

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao phủ của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính kích cỡ của kân hận gạch men làm nên hộp chữ nhật:

– Chiều lâu năm của khối gạch ốp là 22 cm

– Chiều rộng lớn của khối hận gạch men là:

10 x 2 = 20 (cm)

– Chiều cao của kăn năn gạch men là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích bao phủ của kân hận gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).