Chương trình c++ đơn giản

ad oi sao tai ve sầu tui thu lap trinc vai bai tap ma xuat ra ko dc,ct ko co bao loino chi hien ra process exited after 1.691 seconds with return value


*
Đức
viết:

Anh hoàn toàn có thể nêm thêm bài bác tập lệ được ko ? Em kiếm bài xích tập mà cạnh tranh vượt, học cho tới phần 3 4 nhưng ước ao làm bài tập luôn ở trong phần này mà không được