Chỉnh Sửa Âm Thanh Trong Proshow Producer

Soundtrack có nghĩa là nhạc phlặng (xuất xắc là âm thanh khô của nhạc, nhạc âm). Tuy nhiên trong ngữ cảnh của Proshow Producer thì bọn họ vẫn đọc nó là nhạc nền.

Về phương pháp cyếu nhạc nền vào Slide List thì mình đã trả lời mang lại các bạn trong số những bài viết trước của Serie này rồi. Tuy nhiên, nhằm dễ ợt mang đến các bạn theo dõi và quan sát thì bản thân đang khuyên bảo lại vào nội dung bài viết này luôn, chúng ta đỡ mất công tra cứu lại nữa