Cách vẽ sơ đồ tư duy đẹp

Làm thay như thế nào nhằm chúng ta có thể kết nối những ý tưởng phát minh, diễn đạt những mối quan hệ thân các phần cùng nhau, với không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ gia dụng tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ trang bị tư duy tương xứng cùng với bạn

Những mẹo này là vấn đề bắt đầu nhằm tạo thành một sơ trang bị bốn duy.

Cuối thuộc, những lựa chọn thi công nhưng các bạn lựa chọn đề xuất nhờ vào vào thông tin bạn có nhu cầu tưởng tượng cùng mục tiêu của sơ đồ bốn duy của người sử dụng.

Điều quan trọng đặc biệt duy nhất là, hãy suy nghĩ về người theo dõi của khách hàng lúc sinh sản sơ thứ tứ duy:

Họ đề xuất thông báo gì để đọc sơ thiết bị tứ duy của bạn?Nó rất cần phải cụ thể đến mức nào?quý khách hàng có thể làm những gì nhằm sơ vật tư duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?

Chuyên mục: Chia sẻ