Cách unhide nhiều sheet trong excel

Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VPhường. Bảo mật Mạng Máy cỗ Phần mềm


You watching: Cách unhide nhiều sheet trong excel

Trong Excel không tồn tại khả năng Unhide toàn bộ hầu như Sheet đang đặt ẩn , tuy vậy các bạn vẫn mong muốn làm cố nào nhằm tiến hành được bài toán này ?

Cách thức như sau

Mở file Excel đang có nhiều Sheet sẽ đặt ẩn nhưng mà bạn có nhu cầu Unhide cùng một dịp .

Bnóng tổng hợp Alt-F11 để xuất hiện sổ Microsoft Visual Basic .

Bnóng menu Insert > Module , bạn copy văn bản mặt dưới

 

Sub UnhideAllSheets()

Dyên ổn wsSheet As Worksheet

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

wsSheet.Visible = xlSheetVisible

Next wsSheet

End Sub

 

Quay quay trở lại Excel và chạy macro mang tên call UnhideAllSheets

Tuy nhiên vì chưng một lí do nào đó bạn có nhu cầu Unhide từng Sheet bạn cần chọn thì thực hiện đoạn mã bên dưới

 

Sub UnhideSomeSheets()

Dyên sSheetName As String

Dyên sMessage As String

Dyên Msgres As VbMsgBoxResult

For Each wsSheet In ActiveWorkbook.Worksheets

If wsSheet.Visible = xlSheetHidden Then

sSheetName = wsSheet.Name

sMessage = "Ban teo muon Unhide sheet ni khong ?" _

và vbNewLine & sSheetName

Msgres = MsgBox(sMessage, vbYesNo)

If Msgres = vbYes Then wsSheet.Visible = xlSheetVisible

End If

Next wsSheet

End Sub

 

Và chúng ta chỉ cần chạy macro UnhideSomeSheets

 

*


Họ cùng thương hiệu *
Thư điện tử của khách hàng *
Lời nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái trước tiên thành viết hoa không thay đổi đa số phần còn lại Excel : Tìm quý hiếm lớn số 1 với khá nhiều điều kiện Excel : Chèn số trang vào một trong những ô Cộng một loạt hồ hết ô trong số ấy bao gồm đựng cả lỗi Excel ko tự động tính tân oán sau thời điểm chuyển đổi số liệu Excel : Xóa mọi số 0 ở đầu ô Excel : Lặp lại số liên tục Excel : Tìm tìm những quý hiếm trả về theo sản phẩm ngang Excel : Gỡ bỏ đông đảo kí từ bỏ quan trọng không phải chữ cái Xóa toàn thể cách làm chỉ giữ lại giá trị vào toàn bộ các Sheet


See more: Hướng Dẫn Cách Cạo Râu Không Mọc Lại, Và Không Đau Rát

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin coi các nhất


Đang trực tuyến
See more: Những Phần Mềm Diệt Virus Usb Miễn Phí Chạy Trực Tiếp Từ Usb

*