Show sub menuBlog" /> Show sub menuBlog" />

Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do

Khóa học .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Blog .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
*
*
*
*
Phân nhiều loại mệnh đề trạng ngữ

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn thường bước đầu bằng các từ:

Once (Một khi)Once you underst& this problem, you will find no difficulty. (Một khi chúng ta phát âm được sự việc này, các bạn sẽ ko thấy nó nặng nề nữa.)
When (Khi)When she comes back, she will buy food. (Khi cô ấy về, cô ấy đã thiết lập thức ăn uống.)
As soon as (Ngay sau khi)As soon as I finish the homework, I will go lớn sleep. (Ngay sau khoản thời gian làm cho xong bài tập, tôi đã đi ngủ.)
While (Khi/Trong khi)While I was in China, I went out a lot. (Khi tôi ở China, tôi đi dạo rất nhiều.)
By the time (Tính cho tới lúc)By the time I came home page, everyone had slept. (Tính cho đến lúc tôi về cho tới đơn vị, đầy đủ tín đồ đã đi ngủ hết rồi.)
As (Khi)Someone called me as I was taking bath. (Ai đó đã gọi tôi lúc tôi đang vệ sinh.)
Since (Từ khi)I have sầu lived here since I was 10 years old. (Tôi sinh sống tại đây từ bỏ khi tôi 10 tuổi.)
Before (Trước khi)She had known the truth before I told her. (Cô ấy vẫn biết thực sự trước khi tôi nói đến cô ấy.)
After (Sau khi)He came after the train had left. (Anh ấy cho tới sau khi nhỏ tàu tránh đi.)
Till/Until (Tính đến khi)I will stay here till/until he comes baông xã. (Tôi đang ở lại phía trên cho đến lúc anh ấy trở về.)
During + N/V-ing (Trong suốt)During my stay, I find him very naughty. (Trong suốt thời gian tôi ở chỗ này, tôi thấy cậu bé xíu rất nghịch.)
Just as (Ngay khi)Just as he entered the house, he saw a thief. (Ngay Khi phi vào nhà, anh ta nhìn thấy một tên trộm.)
Whenever (Bất cứ đọng Lúc nào)Whenever you are không tính phí, we will practice speaking English. (Bất cứ khi nào các bạn rảnh, chúng ta đã thực hành nói Tiếng Anh.)
No sooner …. than ….

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do

(Vừa mới…. thì đã…)
No sooner had he gone out than he came baông chồng. (Anh ta vừa mới ra phía bên ngoài thì đã đi được về.)
Hardly/Scarcely … when ….(Vừa new …thì đã…)Hardly/Scarcely had she had a shower when the phone rang. (Cô ấy vừa bắt đầu đi tắm rửa thì điện thoại cảm ứng reo.)

2.2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn

Where (Tại đâu)I lượt thích lớn go where you lượt thích. (Anh sẽ đi vị trí cơ mà em ước ao.)
Anywhere (Bất cứ đọng đâu)I vị not lượt thích to go anywhere there is a swimming pool. (Tôi ko ham mê đi bất cứ chỗ nào nhưng bao gồm hồ bơi.)
Wherever (Bất cứ đâu)You can sit wherever you lượt thích. (Quý khách hàng có thể ngồi bất cứ nơi nào mình muốn.)
Everywhere (tất cả phần đông nơi)I want lớn cửa hàng everywhere there is sale. (Tôi mong muốn mua sắm và chọn lựa làm việc tất cả các vị trí có giảm giá.)

2.3. Mệnh đề trạng ngữ chỉ biện pháp thức

– As/ Just as: nhỏng là/ giống như là

Ví dụ: He loves flowers as/just as women love. (Anh ấy say đắm hoa tương tự như phụ nữ ham mê hoa vậy.)

– As if/As though: nlỗi thể là

+ Điều kiện gồm thật: As if/As though + S + V (hiện tại)

Ví dụ: It looks as if/as though it is going to rain. (Trông nhỏng thể là trời sắp tới mưa.)

+ Điều kiện không tồn tại thiệt nghỉ ngơi hiện nay tại: As if/As though + S + Were/V (thừa khứ)

Ví dụ: He dresses as if/as though it were in winter even in the summer. (Anh ta mặc cđọng như là ngày đông mặc dù đang là ngày hè.)

+ Điều kiện không có thiệt sống thừa khứ: As if/As though + S + had + PII

Ví dụ: He looked as if/as though he had collected the money. (Anh ta quan sát cđọng nhỏng thể là anh ta bắt được chi phí.)

2.4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ ngulặng nhân

– Because/Since/As: vì

Ví dụ: Because/since/as he is tired, he stays at trang chủ. (Vì anh ấy mệt, anh ấy ở nhà.)

– Now that/ In that/Seeing that: bởi vì rằng

Ví dụ: Now that I am in a foreign country, I visit my home once a year. (Vì rằng giờ đồng hồ tôi đang ngơi nghỉ quốc tế, tôi thăm nhà chỉ một lần 1 năm.)

– On tài khoản of the fact that/ because of the fact that/ due to lớn the fact that: do sự thật là/ vày thực tiễn là

Ví dụ: On tài khoản of the fact that his leg is broken, he cannot play football. (Vì thực tế là chân anh ta bị gãy, anh ấy tất yêu đùa bóng đá.)

– For: vì

Ví dụ: They cannot go out, for it rains heavily. (Họ quan trọng ra phía bên ngoài do ttách mưa lớn.)

2.5. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

– So + Adj/Adv + that: thừa ……cho nỗi mà…

So + many/much/ (a) few/ (a) little + N + that

Ví dụ:

He is so intelligent that he can vị all the difficult exercises. (Anh ấy giỏi đến tầm cơ mà anh ấy hoàn toàn có thể làm cho được toàn bộ số đông bài bác tập nặng nề.)There are so many students that there are not enough chairs. (Có nhiều học sinh tới mức cơ mà không tồn tại đủ ghế nhằm ngồi.)

– Such + (a/an) + Adj + N + that: quá ….đến nỗi mà…

Ví dụ: It was such a cold day that I just want to stay at home. (Trời giá buốt cho nỗi nhưng mà tôi chỉ ước ao trong nhà.)

– So: bởi vậy

Ví dụ: I vị not have any money, so I cannot buy a television. (Tôi không có chi phí vì chưng vậy tôi quan trọng cài được một cái TV.)

– Therefore/ Consequently/ As a result/ As a consequence/ With the result that: vày vậy

Ví dụ: I got up late, with the result that I missed my bus. (Tôi dậy muộn bởi vì vậy tôi bị lỡ xe pháo buýt.)

Lưu ý: Với các trạng tự chỉ tác dụng ‘Therefore/ Consequently/ As a result/ As a consequence’, ta dùng thân dấu chnóng phẩy (;) cùng dấu phẩy (,) hoặc dẫn đầu câu rồi dùng dấy phẩy (,).

Ví dụ: She is not a good student; therefore, she cannot get good marks. (Cô ấy không phải học viên xuất sắc bởi vậy gồm ấy không có nhiều điểm xuất sắc.)

2.6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

– So that/ in order that/ in case/ for fear that: để cơ mà, trong ngôi trường hòa hợp, phòng khi

Ví dụ: He learns English so that he can get a better job. (Anh ấy học tập Tiếng Anh để cơ mà anh ấy hoàn toàn có thể tìm được các bước giỏi.)

Lưu ý: Nếu công ty ngữ của tất cả hai mệnh đề như là nhau, ta hoàn toàn có thể giản lược:

So as (not) to/In order (not) to/ (not) to + V

Ví dụ:

He works hard so that he can buy a new house. = He works hard so as to/in order to/to buy a new house. (Anh ấy làm việc chịu khó nhằm nhưng anh ấy hoàn toàn có thể cài đặt được một nơi ở bắt đầu.)You had better take an umbrella in case it might rain. (Cậu buộc phải cầm cố theo 1 chiếc ô phòng khi ttránh có thể mưa.)

2.7. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ

– Though/Even though/ Although: mặc dù

Ví dụ:

Although he is tired, he goes khổng lồ work. (Mặc dù anh ấy mệt nhọc, anh ấy vẫn đi làm việc.)Although she is a beautiful girl, no one loves her.(Mặc cho dù cô ấy khôn cùng xinc, không một ai yêu cô ấy.)

– In spite of the fact that /In spite of + V-ing/N: mang dù

Ví dụ: In spite of the fact that his leg is broken, he goes out. (Mặc dù chân anh ấy bị gãy, anh ấy vẫn đi dạo.)

Despite the fact that/ Despite of + V-ing/N: khoác dù

Ví dụ: Despite of the fact that it is raining, they play soccer. (Mặc dù trời mưa, chúng ta vẫn bóng đá.)

– Adj/Adv + As/Though + S + V: khoác dù

Ví dụ: Carefully as/though he drives, he has an accident. (Mặc dù anh ta lái xe cảnh giác, anh ấy vẫn gặp tai nạn.)

– No matter + what/who/when/where/why/how (+adj/adv) + S + V: tuy vậy, bất kể

Whatever/ whoever/ whenever/ wherever/ however + S + V: mặc dù, bất kể

Ví dụ:

No matter who you are, I love sầu you. (Cho mặc dù em là ai, anh cũng vẫn yêu em.)Whatever you said, I believe you. (Cho dù em nói gì, anh cũng tin em.)

2.8. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

– While/ Whereas: trong khi

Ví dụ: Many people like pork, while/whereas others vì not. (Có không ít tín đồ ham mê thịt lợn trong những lúc nhiều người lại không.)

2.9. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh

– So sánh bằng: As + adj/adv + as

Ví dụ: He is as tall as his brother. (Anh ấy cao như anh trai anh ấy.)

– So sánh hơn kém:

+ Tính từ ngắn: short Adj/Adv + er + than

Ví dụ: Today is colder than yesterday. (Hôm nay lạnh rộng hôm qua.)

+Tính trường đoản cú dài: more/less + long Adj/Adv + than

Ví dụ: This watch is more expensive than that one. (Chiếc đồng hồ này giá bán đắt hơn cái đồng hồ đeo tay kia)

– So sánh rộng nhất: the most/least + Adj/Adv

Ví dụ: My father drives the most carefully in my family. (Bố tôi lái xe cảnh giác tốt nhất vào gia đình tôi)

2.10. Mệnh đề trạng ngữ chỉ điểu kiện

Bắt đầu bằng: if, unless, as/so long as

Ví dụ:

If you don’t come, I will go without you. (Nếu bạn không tới, tôi đang đi.)Unless you learn hard, you can’t pass your exam. (Nếu các bạn không học chuyên cần, các bạn sẽ không vượt qua kì thi được.)As long as you are hardworking, you will finish it. (Miễn là chúng ta chịu khó, bạn sẽ xong nó.)

3. Những bài tập thực hành

các bài tập luyện 1: Chọn giải đáp đúng

1. “What did you do on Sunday?”

“It was_____ day that I went khổng lồ the lake”.

a. such nice b. such a nice c. so nice d. very nice

2. “Did you hear the phone ring last night?”.

“I didn’t hear anything, I was_____ that I didn’t wake up”.

a. very tired b. such tired c. so tired d. enough tired

3. “Why wasn’t Mr. Fitzgerald offered a better room in the hotel?”.

“I don’t know. It’s surprising how_____ important person is treat”.

a. so b. such c. a such d. such an

4. “How many your trip to Panama?”

“Wonderful, except that we spent_____ money”.

a. so much b. such much c. many d. so many

5. “What is your opinion of the Smiths?”.

“They are_____ people”.

a. such an interesting b. so interesting a c. so interesting d. such interesting

6. “Did you like the b& last night?”.

Xem thêm: Cách Tăng Âm Lượng Mic Ro Trong Windows 10, Cách Tăng Âm Lượng Microphone Trên Windows

“Yes, _____ I bought their record”.

a. such much b. so much that c. very much that d. too much that

7. “That’s a beautiful dress jean has on”.

“She always wears_____ clothes”.

a. such a lovely b. so lovely c. such lovely d. so much lovely

8. “Paul is a very competent salesperson”.

“He’s_____ good that I am going to lớn give him a raise & a promotion.

a. definite b. definitely c. so d. so much

9. “I enjoy this particular radio station”.

“So bởi vì I. It always has_____ music”.

a. so good b. such a good c. such good d. a so good

10. “I hear that Mrs. Saunders has a lot of money”.

“She’s_____ rich that she takes a helicopter to lớn work”.

a. such b. too c. very d. so

các bài tập luyện 2: Viết lại câu theo gợi nhắc đang mang lại sinh hoạt bên dưới

1. John couldn’t get to sleep last night. He was worried about exam.

-> John was so …

2. We shouldn’t swlặng in this river. The water isn’t clean.

-> This river isn’t …

3. No one could move sầu the piano. It was very heavy.

-> The piano was too …

4. It was a good book. I couldn’t put it down.

-> It was such…

5. They were beautiful flowers. We took a photograph of them.

-> They were…

Đáp án

bài tập 1BCDADBCCCDNhững bài tập 2John was so worry about exam that he couldn’t get to sleep last night.The river isn’t cleaned; therefore, we shouldn’t swlặng in this river.The piano was too heavy that no one could move sầu the piano.It was such a good book that I couldn’t put it down.They were so beautiful that we took a photograph of them.

Trên đây là phần nhiều kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng nhất về mệnh đề trạng ngữ – một chủ đề ngữ pháp đặc trưng vào tiếng Anh. Hãy gìn giữ rèn luyện mỗi ngày các bạn nhé!