Bài Tập Tính Nồng Độ Phần Trăm

Bài tập tính mật độ mol cùng nồng độ phần trăm

Công thức tính mật độ mol và mật độ xác suất được hillarypac.org soạn 2 công thức tính mật độ mol và độ đậm đặc dung dịch là 2 phương pháp nổi bật của Hóa học tập 8 được thực hiện trong các bài xích tập hỗn hợp Khi đề bài bác tận hưởng tính nồng độ mol và mật độ dung dịch. Hy vọng tài liệu này để giúp đỡ các em bao gồm, ghi ghi nhớ một biện pháp dễ ợt trường đoản cú kia áp dụng kết quả vào những bài bác tập.

Bạn đang xem: Bài tập tính nồng độ phần trăm

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Bản quyền thuộc về hillarypac.org nghiêm cấm phần đa hành vi xào luộc bởi vì mục tiêu thương mại

I. Nồng độ phần trăm (C%)


Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là số gam hóa học tan tất cả trong 100 gam dung dịch

Trong đó:

mct là trọng lượng hóa học tan

mdd là cân nặng dung dịch

mdd = mdm + mct

lấy một ví dụ 1: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính độ đậm đặc tỷ lệ của hỗn hợp thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

*
*

lấy một ví dụ 2: Người ta tổng hợp 40 gam muối hạt với nước được hỗn hợp tất cả độ đậm đặc 20%.

a) Tính cân nặng dung dịch nước muối hạt chiếm được.

b) Tính khối lượng nước đề xuất sử dụng cho sự điều chế bên trên.

Hướng dẫn giải:

a) Kân hận lượng dung dịch nước muối bột chiếm được là:

*

c) khối lượng nước đề xuất sử dụng cho sự pha trộn bên trên là:

mdd - mct = 200 - 40 = 160 gam

lấy một ví dụ 3: Trộn 50 gam dung dịch muối bột ăn gồm độ đậm đặc 20% với 50 gam hỗn hợp muối bột ăn uống 10%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được?Hướng dẫn giải:


Số gam muối bột ăn uống tất cả trong 50 gam dung dịch muối ăn uống độ đậm đặc 20% là:

*

Số gam muối hạt nạp năng lượng gồm trong 50 gam dung dịch muối nạp năng lượng độ đậm đặc 10% là:

*

Dung dịch muối nạp năng lượng chiếm được sau phản ứng là: mdd1 + mdd2 = 50 + 50 = 100 gam

Nồng độ % hỗn hợp muối ăn sau thời điểm trộn là:

*

Ví dụ 4. Hòa tung 25 gam đường vào nước được dung dịch độ đậm đặc 50%

Hãy tính:

a) Kân hận lượng dung dịch con đường điều chế được.

b) Khối số lượng nước nên dùng cho sự điều chế.

Hướng dẫn giải 

Từ công thức m dd = (mct.100%)/C%

a. Khối hận lượng dung dịch con đường pha trộn được

mdd = (25.100)/50 = 50 (gam)

b. Khối hận số lượng nước đề nghị dùng cho sự trộn chế:

m dm = mdd - m đường = 50 -25 = 25 (gam)

lấy ví dụ như 5. Hòa chảy CaCO3 vào 200 gam hỗn hợp HCl 7,3% (vừa đủ)

a. Viết phương thơm trình hóa học

b. Tính nồng độ Tỷ Lệ của các chất bao gồm vào dung dịch sau phản bội ứng.

Hướng dẫn giải 

Kân hận lượng của HCl tất cả trong 200 gam hỗn hợp HCl 7,3% là

mHCl = (C%.mdd)/100% = 200.7,3/100 = 14,6 (gam) => nHCl = 0,4 mol

Phương trình: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 


nCaCO3 = nCaCl2 = nCO2 = 1/2nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = 20 gam

mCaCl2 = 0,2.111 = 22,2 gam

mCO2= 0,2.44 = 8,8 gam

Kăn năn lượng hỗn hợp sau bội nghịch ứng là:

m dd sau phản ứng = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = đôi mươi + 200 - 8,8 = 211,2 gam

Nồng độ của CaCl2 là: C% dd CaCl2 = (22,3.100%)/(211.2) = 10,51%

II. Nồng độ mol (CM )

Nồng độ mol của hỗn hợp cho biết số mol hóa học rã tất cả trong 1 lít dung dịch

Trong đó: CM là nồng độ mol

n là số mol hóa học tan

Vdd là thể tích dung dịch (lít)

ví dụ như 1: Tính độ đậm đặc mol của dung dịch lúc 0,5 lit dung dịch CuSO4 cất 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính cân nặng H2SO4 gồm vào 100 ml dung dịch H2SO4 2M

Hướng dẫn giải:

Số mol của H2SO4 là = 0,1 x 2 = 0,2 mol

Kăn năn lượng của H2SO4 = 0,2 x 98 = 19,6 gam

lấy ví dụ 3: Trộn 200 ml hỗn hợp H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M. Nồng độ mol của hỗn hợp mới là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lkhông nhiều dung dịch H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khi trộn hỗn hợp là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của hỗn hợp bắt đầu là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

lấy một ví dụ 4. Cho 6,5 gam kẽm làm phản ứng vừa đủ cùng với 100 mol hỗn hợp axit HCl

a. Tính thể tích H2 chiếm được nghỉ ngơi điều kiện tiêu chuẩn

b. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch HCl đã cần sử dụng.

Hướng dẫn giải 

Số mol của Zn là: nZn = 6,5/65 = 0,1 mol


Pmùi hương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

nZn = nZnCl2 = 0,1 mol, nHCl = 2.nZn = 0,2 mol

a. VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

b. CM (dd HCl) = 0,2/0,1 = 2M

III. các bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Trộn lẫn 100 gam dung dịch H2SO4 10% với 200 gam hỗn hợp H2SO4 C% chiếm được hỗn hợp H2SO4 30%. Tính C%.

Đáp án hướng dẫn giải 

mddH2SO4.24,5% = 200 ×1,12 = 224 (g)

⇒ mH2SO4.24,5% = 224×24,5% = 54,88 (g)

mH2SO4.10% = 26×10% = 2,6(g)

Ta có: mddH2SO4mới = 224 + 26 = 250(g)

mH2SO4bắt đầu = 54,88 + 2,6 = 57,48(g)

⇒C%H2SO4mới = 57,48/250×100% = 22,992%

Câu 2: Cho D = m/v. Lập cách làm diễn tả quan hệ thân C% cùng CM.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Xếp Thời Khóa Biểu Smartscheduler V4, Trường Thcs Hoàng Xuân Hãn

Đáp án lí giải giải

Ta có: Lấy V lít tuyệt 1000V ml dung dịch

=> Kăn năn lượng dung dịch là: mdd = 100V. D

Khối lượng hóa học tung là:

*

Số mol của hóa học tan là:

*

Ta có:

*

Câu 3: Trong Cho m gam NaCl vào nước được 200 gam hỗn hợp NaCl 15%. Tính mật độ mol của dung dich NaCl. Biết dung dich NaCl bao gồm D= 1,1g/ml.

Đáp án hướng dẫn giải 

m NaCl = 200. 15/100= 30g

=> n NaCl = 0,5 mol

Vdd NaCl = mdd / D = 200/ 1,1 = 181,8 ml = 0,182 l

=> Nồng độ mol = 0,5/ 0,182 = 2,75 (M)

Câu 4: Trộn 2 lkhông nhiều dd con đường 0,5M cùng với 3 lit dd con đường 1M. Tính độ đậm đặc mol của dd đường sau khoản thời gian trộn?

Tính số mol mặt đường gồm vào dd 1:

n1 = CM 1.Vdd 1 = 0,5.2 = 1 mol

Tính số mol mặt đường bao gồm vào dd 2:

n2 = CM 2.Vdd 2 = 1.3=3 mol

Tính số mol mặt đường tất cả vào dd 3:

n3 = n1 + n2 = 1+3 = 4 mol

Tính thể tích dd 3

Vdd 3 = Vdd 1 + Vdd 2 = 2+3 = 5 lit

Tính độ đậm đặc mol dd 3

CM = n:V = 4: 5 = 0,8 M

Câu 5: Tính nồng độ mol của dung dịch

a. 1mol KCl trong 750ml dung dịch

b. 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lkhông nhiều dung dịch

c. 0,06 mol trong 1500 ml dung dịch

Đáp án lí giải giải 

. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM = 1/0,75 = 1,33 mol/l

b. CM = 0,5/1,5 = 0,33 mol/l

c. Đổi 1500 ml = 1,5 lít


CM = 0,06/1,5 = 0,04 mol/l

Câu 6: Tính mật độ Tỷ Lệ của các hỗn hợp sau

a. trăng tròn gam KCl vào 600 gam dung dịch

b. 32 gam KNO3 trong 2 Kg dung dịch

c. 75 g K2CO3 trong 1500 gam dung dịch

Đáp án khuyên bảo giải 

a) C%KCl = mct/mdd.100 = 20/600.100 = 10/3 ≈ 3,33%

b) Đổi: 2kg = 2000 g

C%NaNO3 = 32/2000.100 = 1,6%

c)C%K2SO4 = 75/1500.100 = 5%

Câu 7: Đun vơi đôi mươi gam dung dịch CuSO4 cho đến Khi nước cất cánh hơi hết thu được 3,6 gam chất rắn. Xác định mật độ Phần Trăm của hỗn hợp CuSO4.

Đáp án khuyên bảo giải

CuSO4 khan là chất tung.

Nồng độ Xác Suất của dung dịch CuSO4 là:

C% = 3,6/trăng tròn.100 = 18%

Vậy: Nồng độ xác suất của dung dịch CuSO4 trên là 18%

Câu 8: Trung hòa 30ml dung dịch H2SO4 1m phải dung 50 ml hỗn hợp NaOH:

a) Viết pmùi hương trình hóa học

b) Tính độ đậm đặc dung dịch NaOH đã dùng

c) Nếu hòa hợp hỗn hợp H2SO4 sinh hoạt trên bằng hỗn hợp KOH 5,6% có trọng lượng riêng rẽ 1,045g/ml thì nên từng nào ml KOH

Đáp án giải đáp giải

Pmùi hương trình hóa học

a) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

b)

nH2SO4 = 0,03.1 = 0,03 (mol)

nNaOH = 2nH2SO4 = 0,06 (mol)

=> CMNaOH = 0,06/0,05 = 1,2M

c) H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

nKOH = 2nH2SO4 = 0,06 (mol)

=> mKOH = 0,06.56 = 3,36 gam

=> mddKOH = 3,36/5,6% = 60 (gam)

=> V hỗn hợp KOH = m/D = 60/1,045 = 57,42 (ml)

Câu 9: Cho từng nào gam NaOH vào từng nào gam nước gồm trong 200 gam hỗn hợp NaOH 10%.

Đáp án chỉ dẫn giải

Kăn năn lượng NaOH là:

mNaOH = 10.200/100 = đôi mươi (g)

Kân hận lượng nước đề xuất sử dụng là:

mH2O = mdd − mNaOH = 200 − đôi mươi = 180 (g)

Câu 10: Tính

a. Khối ít nước gồm trong 400 gam dung dịch CuSO4 4%

b. Khối lượng NaCl gồm trong 300ml hỗn hợp NaCl 3M

Đáp án khuyên bảo giải

a) nCuSO4 = 400.4/100 = 16 gam

mH2O = 400 - 16 = 384 g.

b)

Vì đơn vị chức năng của độ đậm đặc mol là mol/l bắt buộc ta đổi 300 ml thành 0,3 lít

Số mol hóa học rã vào 0,3 lít hỗn hợp NaCl 3M là

CM = nV => n = CM.V = 3.0,3 = 0,9mol

Khối lượng NaCl buộc phải mang là: mNaCl = n.M = 0,9.58,5 = 52,65 gam

Câu 11: Cho 6,5 gam kẽm làm phản ứng vừa đủ cùng với 100 ml dung dịch axit clohiđric.

a. Tính thể tích khí hiđro thu được làm việc đktc?

b. Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối bột nhận được sau làm phản ứng?

c. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp axit HCl đã dùng?

Đáp án chỉ dẫn giải 

nZn = m/M = 6,5/ 65 = 0,1 (mol)

Pmùi hương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑

Theo phương thơm trình 1 2 1 1(mol)

Phản ứng: 0,1 0,2 0,1 0,1 (mol)

a.

VH2 = n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

b. Ta gồm nZnCl2 = nH2 = 0,1 mol => CM ZnCl2 = 0,1/0,2 = 0,5M

c. CMddHCl = n/V= 0,1/0,2 = 0,5 (M)

Câu 12: Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% chức năng hoàn toản công dụng với 51 gam hỗn hợp H2SO4 0,2M (có thể tích 52 ml). Tính nồng độ % các hóa học trong dung dịch sau bội phản ứng?


Đáp án khuyên bảo giải 

mNaOH = 25.4% =1 gam

=> nNaOH = 1/40 = 0,025 mol

nH2SO4 = 0,2.52/1000 = 0,0104 mol

Phương thơm trình phản bội ứng

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Ban đầu: 0,025 mol

Phản ứng: 0,0208 mol ← 0,0104 mol → 0,0104 mol

Sau pứ: 4,2.10-3 mol

mNaOH dư =4,2.10-3.40 = 0,168 gam

mNa2SO4 = 0,0104.142 = 1,4768 gam

mdd sau pứ = 25 + 51 = 76 gam

C%dd NaOH dư = 0,168/76.100% = 0,22%

C%dd Na2SO4 = 1,4768/76.100% = 1,943%

Câu 13: Hòa rã 6 gam magie oxit (MgO) vào 50 ml hỗn hợp H2SO4 (tất cả d = 1,2 g/ml) toàn diện.

a. Tính khối lượng axit H2SO4 đang bội phản ứng?

b. Tính mật độ % của dung dịch H2SO4 axit trên?

c. Tính nồng độ % của hỗn hợp muối hạt sau phản nghịch ứng?

Câu 14: Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% chức năng đầy đủ với hỗn hợp axit H2SO4 0,2M.

a. Tính thể tích hỗn hợp axit đề xuất dùng?

b. Biết khối lượng của hỗn hợp axit bên trên là 510 gam. Tính độ đậm đặc % của hóa học bao gồm vào hỗn hợp sau phản nghịch ứng?

Câu 15: Cho 10,8 gam FeO tính năng hoàn toản cùng với 100 gam dung dịch axit clohiđric.

a. Tính cân nặng axit sẽ sử dụng, từ kia suy ra độ đậm đặc % của hỗn hợp axit?

b. Tính mật độ % của dung dịch muối nhận được sau bội phản ứng?

.........................................

hillarypac.org sẽ ra mắt Công thức tính mật độ mol và độ đậm đặc xác suất, là 2 công thức tính tân oán được vận dụng cho những dạng bài bác tập Hóa học 8 cũng như các lớp trên. Lúc bài tập từng trải tính nồng độ mol tuyệt độ đậm đặc hỗn hợp thì các em vẫn biết phương pháp áp dụng linc hoạt công thức vào có tác dụng bài xích tập. Hy vong tài liệu này sẽ giúp đỡ các em củng vắt, rèn luyện bài bác tập tính tân oán nồng độ hỗn hợp cũng tương tự học tốt môn Hóa học tập hơn.

Trên phía trên hillarypac.org vẫn mang lại các bạn một tài liệu khôn xiết bổ ích Công thức tính mật độ mol và bí quyết tính độ đậm đặc tỷ lệ. Để có hiệu quả cao hơn nữa trong học hành, hillarypac.org xin reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuim đề Tân oán 8, Chulặng đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinch học 8, Giải bài xích tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà lại hillarypac.org tổng hòa hợp cùng đăng tải.