Bài 27 trang 80 sgk toán 8

Giải bài tập trang 80 bài 4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk toán 8 tập 1. Câu 25: Hình thang ABCD gồm lòng AB, CD...

Bạn đang xem: Bài 27 trang 80 sgk toán 8


Bài 25 trang 80 sgk toán thù 8 tập 1

Hình thang ABCD bao gồm lòng AB, CD. Gọi E, F, K theo trang bị tự là trung điểm của AD, BC, BD. Chứng minc ba điểm E, K, F thẳng sản phẩm.

Bài giải:

Ta tất cả EA = ED, KB = KD (gt)

Nên EK // AB

Lại gồm FB = FC, KB = KD (gt)

Nên KF // DC // AB

Qua K ta có KE với KF thuộc tuy vậy song cùng với AB đề nghị theo tiên đề Ơclit tía điểm E, K, F trực tiếp sản phẩm.

Bài 26 trang 80 sgk tân oán 8 tập 1

Tính x, y trên hình 45, trong các số đó AB // CD // EF // GH.

Bài giải:

AB // EF bắt buộc ABFE là hình thang CA = CE với DB = DF bắt buộc CD là con đường vừa đủ của hình thang ABFE.

Do đó: CD = (fracAB+EF2) = (frac8+162) = 12

Hay x = 12

Tương tự CDHG là hình thang, EF là con đường mức độ vừa phải của hình thang CDHG.

Nên EF = (fracCD+GH2) => GH = 2EF -CD = 2.16 - 12

GH = trăng tròn hay y = 20

Vậy x = 12, y = 20

Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho tứ giác ABCD. hotline E, F, K theo lắp thêm tự là trung điểm của AD, BC, AC.

a) So sánh những độ nhiều năm EK cùng CD, KF với AB.

Xem thêm: Các Phần Mềm Hack Wifi Cho Android Hiệu Quả Nhất, Top 13 Phần Mềm Hack Pass Wifi Tốt Nhất 2021

b) Chứng minc rằng EF ≤ (fracAB+CD2)

Bài giải:

a) Trong ∆ACD bao gồm EA = ED, KA = KC (gt)

yêu cầu EK là mặt đường vừa đủ của ∆ACD

Do kia EK = (fracCD2)

Tương tự KF là đường mức độ vừa phải của ∆ABC.

Nên KF = (fracAB2)

b) Ta bao gồm EF ≤ EK + KF (bất đẳng thức vào ∆EFK)

Nên EF ≤ EK + KF = (fracCD2) + (fracAB2) = (fracAB+CD2)

Vậy EF ≤ (fracAB+CD2).

Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Đường thằng EF giảm BD sinh sống I, giảm AC nghỉ ngơi K.

a) Chứng minh rằng AK = KC, BI = ID.

b) Cho AB = 6centimet, CD = 10cm. Tính những độ nhiều năm EI, KF, IK.

Bài giải:

*

a) Vì EA = ED, FB = FC (gt)

Nên EF là con đường mức độ vừa phải của hình thang ABCD.

Do đó: EF // AB // CD

 ∆ABC tất cả BF = FC cùng FK // AB

nên: AK = KC

∆ABD có AE = ED và EI // AB

nên: BI = ID

b) Vi EF là mặt đường trung bình của hình thang ABCD.

yêu cầu EF = (fracAB+CD2) = (frac6+102) = 8

EI là con đường trung bình của ∆ABD bắt buộc EI = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)

KF là con đường vừa phải của ∆ABC yêu cầu KF = (frac12).AB = (frac12).6 = 3 (cm)